GDPR

INFORMATIOM OM GDPR

Hantering av dina personuppgifter – för att på ett säkert sätt ge dig bästa möjliga service

Från och med 25 maj 2018 börjar GDPR gälla, EU:s nya Dataskydds förordning som ersätter nationella regler som till exempel Personuppgiftslagen (PUL). Med anledning av den nya lagen har vi valt att uppdatera vår integritetspolicy så att det blir tydligare hur vi hanterar dina personliga uppgifter, och vilka rättigheter du har.

Intregritets Policy

Personen samtycker till att Roxanne´s Dance Studio behandlar hens personuppgifter i enlighet med nya personuppgiftslagen ( PUL)

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Roxanne´s Dance Studio får behandla följande personuppgifter i sina interna system: namn, personnummer, adresser, e-postadresser, telefonnummer, bilder, filmer och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

RÄTTELSE OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Person har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som Roxanne´s Dance Studio behandlar om personen. Person måste göra en undertecknad ansökan till Roxanne´s Dance Studio för att få sina personuppgifter rättade eller raderade. Vi raderar dina personuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhets kopieringssystem.

ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE

Person har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke . Personen måste göra en undertecknad ansökan för att återkalla sitt samtycke . När samtycke har återkallats så upphör sparade personuppgifter att gälla.

Uppdaterad 2020-07-01 av Roxanne´s Dance Studio